مراحل کاشت برنج در ایران یا هنگامی که برنج را بر سر میز غذا می­ آورید و با اشتهای هرچه تمام میل می­ کنید به…